Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

pyroterapia – význam cudzieho slova

liečba niektorých zápalových ochorení zvýšením teploty