Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

pyxis – význam cudzieho slova

schránka na hostie v katolíckom kostole v ranom stredoveku, v antike aj na ukladanie šperkov