Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

remedium – význam cudzieho slova

liek, liečivý prostriedok; dovolený rozdiel medzi zákonným a skutočným obsahom kovu v minci