Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

remitencia – význam cudzieho slova

poukázaná peňažná čiastka, úhrada, zásielka; odpor, vzdorovitosť