Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

reminiscencia – význam cudzieho slova

spomienka, ohlas