Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

renta - význam cudzieho slova

výnos, výťažok; pravidelný dôchodok z kapitálu, nehnuteľnosti a pod.