Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

reo- - význam cudzieho slova

prvá časť zložených slov s významom prúd, prúdiť, tiecť