Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

renesancia – význam cudzieho slova

obnovenie, nový rozkvet; európska epocha kultúrneho a duchovného rozvoja v 14. – 16. storočí