Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

runa – význam cudzieho slova

starogermánsky písmenný znak; značka, vrub; symbolické znamenie