Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

runda – význam cudzieho slova

pohostenie spolustolovníkov po jednom poháriku nápoja, ktoré spravidla prechádza striedavo na ostatných