Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ryton, rhyton - význam cudzieho slova

staroveká nádoba v podobe zvieracieho rohu