Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ryton, rhyton – význam cudzieho slova

staroveká nádoba v podobe zvieracieho rohu