Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

rustika – význam cudzieho slova

omietková napodobenina kamenných kvádrov; tlačiarenské písmo s výrazným tieňovaním vodorovných a zvislých čiar