Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

rusticita – význam cudzieho slova

dedinskosť, sedliackosť; neobratné, hrubé chovanie