Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

rusticita - význam cudzieho slova

dedinskosť, sedliackosť; neobratné, hrubé chovanie