Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

rusistika - význam cudzieho slova

odbor zaoberajúci sa jazykom, históriou a kultúrou rusky hovoriacich národov