Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

tempo – význam cudzieho slova

rýchlosť pohybu alebo deja; pohyb meraný časom