Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

tendo- - význam cudzieho slova

prvá časť zložených slov s významom šľacha, šľachový