Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

tenor – význam cudzieho slova

najvyšší mužský hlas