Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

tent – význam cudzieho slova

cirkusový stan