Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

tenebrizmus – význam cudzieho slova

maľba prudko striedajúca svetlo a tieň, temnosvit, šerosvit