Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

tenuto – význam cudzieho slova

v hudbe: držane, s dodržaním plnej časovej hodnoty