Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

vertizola – význam cudzieho slova

druh pôdy v oblastiach s periodickým presýchaním pôdy