Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

vestibul – význam cudzieho slova

predsieň, dvorana, vstupná miestnosť, hala