Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

vesna – význam cudzieho slova

jar