Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

verva – význam cudzieho slova

nadšenie, zápal, zanietenie, vzlet, vzplanutie