Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

vexiloid – význam cudzieho slova

predchodca praporu z iného materiálu ako textilu