Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

vertikalizmus – význam cudzieho slova

úsilie o uplatňovanie zvislej línie