Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

verva - význam cudzieho slova

nadšenie, zápal, zanietenie, vzlet, vzplanutie