Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

viadukt – význam cudzieho slova

oblúkový most, spravidla železničný, nad údoliami a vodnými tokmi