Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

vibrato – význam cudzieho slova

v hudbe: chvejivo; prirodzené kolísanie frekvencie a amplitúdy tónu pri speve alebo nástrojovej hre