Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

vila – význam cudzieho slova

samostatne stojaci spravidla rodinný dom; starorímsky vidiecky dom