Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

vice versa - význam cudzieho slova

naopak, obrátene; skratka v.v.