Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

vice versa – význam cudzieho slova

naopak, obrátene; skratka v.v.