Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

vibro- – význam cudzieho slova

prvá časť zložených slov s významom chvenie, kmitanie, vibrácie