Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

vikomt – význam cudzieho slova

francúzsky šľachtický titul pre stupeň medzi grófom a barónom