Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

viola – význam cudzieho slova

fialka; fínsky smotanový syr; sláčikový nástroj v altovej polohe