Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

volumetria - význam cudzieho slova

odmerná analýza