Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

volumetria – význam cudzieho slova

odmerná analýza