Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

vox populi, vox Dei – význam cudzieho slova

hlas ľudu, hlas boží