Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

voluminometer – význam cudzieho slova

prístroj na meranie objemu kvapalín