Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

voluminometer - význam cudzieho slova

prístroj na meranie objemu kvapalín