Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

vulgarita – význam cudzieho slova

surovosť, hrubosť; všednosť, vulgárnosť