Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

voluntarizmus – význam cudzieho slova

filozofický názor považujúci za základ bytia vôľu alebo len podriadenosť rozumu vôli