Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

votant – význam cudzieho slova

súdny prísediaci s hlasovacím právom