Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

votant - význam cudzieho slova

súdny prísediaci s hlasovacím právom