Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

Carcassone - význam cudzieho slova

spoločenská hra o budovaní miest, ciest, kláštorov a pod.