Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

Elohim - význam cudzieho slova

boh Jehova v Starom zákone