Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

GNP – význam cudzieho slova

Gross National Product, hrubý národný produkt