Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

golem – význam cudzieho slova

podľa židovskej povesti umelý a magicky oživený človek z hliny