Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

glyptika – význam cudzieho slova

technika rezu do drahých kameňov; takto vytvorené diela alebo predmety