Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

gongorizmus – význam cudzieho slova

vyumelkovaný, nadutý, okázalý barokový literárny štýl