Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

golf – význam cudzieho slova

otvorený morský záliv; druh športu