Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

goeleta – význam cudzieho slova

druh rýchlej plachetnice