Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

goeleta - význam cudzieho slova

druh rýchlej plachetnice