Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

golet – význam cudzieho slova

židovská osada v inonárodnom prostredí; exil, vyhnanstvo