Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

Odin – význam cudzieho slova

najvyšší boh v staroškandinávskej mytológii