Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

Odin - význam cudzieho slova

najvyšší boh v staroškandinávskej mytológii